I

Divinație Chineză

Mesajul divinației chineze este o viziune autentică asupra Universului, a timpului, a spațiului. Cele cinci elemente : apă, pământ, foc, lemn, metal, reprezintă cuantele prin care Sursa, Creatorul, dă viața. Uneori ele ne sunt prieteni, alteori ne devin inamici. Este util să cunoaștem cu anticipație care sunt provocările ce vin spre noi și cum să le abordăm.

Deși puterea de a crea destine aparține „Cerului", dreptul de a le transforma ne revine. A accepta existența Ordinii Divine implică cunoașterea legilor ce conduc Universul. Dacă le încălcăm, din necunoaștere, vom fi poate iertați de câteva ori, dar suntem responsabili de atitudinile și de faptele noastre.

Bogdan Trentea        
Sistemul poate fi aplicat in orice plan al vieții noastre.

Divinaţia o ştiinţă biblică

Articolul următor dovedeşte baza profund spirituală a divinaţiei.

Se datoreză profesorului Ong Hean Tatt.

 

 

            Când Sf. Scriptură şi alte tradiţii înrudite se referă la Taur, Miel şi Peşti, ele au de fapt în vedere succesiunea semnelor astrologice, de la Taur, la Berbec (Mielul) şi  Peşti! Practic, cu trecerea mileniilor, semnele zodiacale şi-au inversat cursul.

 

Chiar în timp ce Moise îi conducea pe evrei pe calea emancipării de sub robia egipteană, mulţi evrei vroiau încă să se întoarcă la cultul Taurului. Asta deoarece perioada dinainte de Avraam era, din punct de vedere astrologic, Epoca Taurului.

În perioada lui Avraam (2200 î. Ch. -100 î. Ch.), animalele oferite în sacrificiu erau berbecii şi mieii. Aceasta a fost Epoca Berbecului.

Peştii au fost un simbol al creştinismului primar. S-a întâmplat astfel, deoarece Biserica primară a adoptat semnul astrologic al Peştilor vreme de două mii de ani, începând cu vremea lui Hristos.

 

Feng Shui ne arată beneficiile orientării sudice

 

Feng Shui este o ştiinţă ambientală demult dispărută, pe care cei vechi o cunoşteau. Multe dintre comentariile oamenilor religioşi pro sau contra Feng Shui pot fi oarecum naive şi puritane, căci ele ignoră complet esenţa chestiunii. În prezent, ştiinţe precum geografia, geologia şi astronomia ne furnizează tot mai multe dovezi asupra modalităţii în care funcţionează Feng Shui. Există chiar date ştiinţifice despre natura fizică a energiilor benefică şi, respectiv, malefică din Feng Shui, numite qi  sha. Feng Shui este o ştiinţă ambientală demult dispărută, pe care cei vechi o cunoşteau.

 

Sf. Scriptură descrie câteva caracteristici de amplasament legate de casele Patriahilor. Luaţi aminte la amănuntele de topografie care se găsesc în aceste pasaje. Veţi descoperi acolo multe principii Feng Shui. Să le analizăm într-o manieră mai sistematică.

 

O consecinţă importantă a celor Patru Direcţii Cardinale şi a celor Patru Animale Heraldice care le corespund este caracterul benefic al Direcţiei Sud. Feng Shui a considerat întotdeauna că o clădire trebuie să aibă faţada spre Sud, direcţia benefică spre care trebuie să dea intrările principale. Direcţia de Nord-Est este considerată ca Kuei Meng (Poarta Demonului) iar intrarea nu trebuie să dea înspre acea direcţie.

 

Surprinzător, Sf. Scriptură conţine pasaje care demonstrează că, în cazul clădirilor dedicate lui Dumnezeu, s-a preferat această direcţie:

 

  1. Templul lui Dumnezeu. Sfântul templu al lui Dumnezeu este situat pe versantul sudic al muntelui. El trebuie să aibă intrarea spre sud.

 

Dar am fost dus acolo prin vedenii dumnezeieşti şi am fost aşezat pe un munte foarte înalt. Pe acest munte, pe partea lui de miazăzi, erau un fel de ziduri de cetate. (Iezechiel 40:2).

Bazele biblice ce demonstrează beneficiile orientării sudice conform Feng Shui

 

  1. Casa lui Avraam. Urmează câteva pasaje biblice despre locul unde Avraam şi-a ridicat cortul:

 

Ţara aceasta o voi da urmaşilor tăi; şi a zidit Avraam acolo un jertfelnic Domnului...De acolo a pornit el spre muntele care e la răsărit de Betel şi şi-a întins acolo cortul, aşa încât Betelul era la Apus iar Hai la răsărit. A zidit acolo un jertfelnic Domnului....Apoi s-a ridicat Avraam şi de-acolo şi s-a îndreptat spre miazăzi. (Facerea 12: 7-9)

Descriere biblică a unui loc Feng Shui benefic pe versantul sudic al unui munte

 

Şi a înaintat Avraam pe unde venise, de la miazăzi spre Betel....Şi, ridicându-şi Lot ochii, a privit toată câmpia Iordanului care....era udată de apă ca raiul Domnului...(Facerea, 13: 3, 10).

Bethel era situat la aproximativ 15 km. Nord de ierusalim, pe versanţii sudici. Din acest loc aflat la înălţime, Lot putea să vadă Iordanul către Sud-Est.

Bazele biblice ce demonstrează beneficiile orientării sudice, conform Feng Shui.

 

Examinaţi cu atenţie harta Palestinei. Bethel este situat pe versantul sudic al lanţului muntos ce coboară din nord, fiind o prelungire a Muntelui Hebron. Avraam a trebuit să-şi ridice cortul pe versantul sudic; Ţara făgăduinţei trebuia să aibă o cale de acces dinspre sud.

 

3.  Mormântul Patriarhilor. Chinezii precizează foarte clar că mormintele strămoşilor lor sunt orientate spre Sud, direcţia benefică pe care o recomandă Feng Shui. Complexul funerar ales de Avraam pentru el însuşi şi pentru urmaşii lui este, la rându-i, orientat spre Sud:

 

            Să mă îngropaţi lângă părinţii mei, în peştera... în peştera din Ţarina Macpela, în faţa

            lui Mamvri, în pământul Canaan, pe care a cumpărat-o Avraam de la Efron Heteul..

            ca moşie de înmormântare. (Facerea 49: 29-30. Macpela = Hebron, care este situat

            într-o vale îngustă, întinzându-se de la nord la sud. Peloubet 1947 p. 247).

            Baze biblice pentru plasarea mormintelor pe versanţii sudici, cu orientare spre sud

 

            Examinaţi din nou harta Palestinei

 

            Macpela este o altă denumire pentru Hebron, care este situat pe versantul sudic al

            muntelui, pe unul dintre vesanţii văii lui estice.

 

            Astfel, Sf. Scriptură demonstrează că Sudul era direcţia favorită, spre care erau

            orientate construcţiile dedicate lui Dumnezeu.

 

            Caracterul benefic al orientării sudice trebuie să fi avut de-a face cu faptul că lumina

            Soarelui pătrunde într-o peşteră situată pe versantul sudic. Dacă peştera este pe

            versantul nordic, lumina Soarelui nu pătrunde cu uşurinţă acolo, iar un asemenea loc ar

            fi întunecat în cea mai mare parte a timpului.

 

            Locaţii pe ”Versanţii  Sudici”

 

            Pasajele biblice demonstrează că domiciliile şi mormintele Patriarhilor Biblici erau

            situate adesea pe versanţii sudici, orientarea favorită pentru locaţii, conform Feng

            Shui.

 

            Locaţii pe ”Versanţii Sudici”

            Muntele Hebron. Hebron, oraşul biblic unde a locuit Avraam era situat pe versantul

            sudic al  Muntelui Hebron. Mormântul lui Avraam era situat, de asemenea, pe

            versanţii sudici ai Muntelui Hebron.

 

            Bagua: Tronul lui Dumnezeu la Nord

 

            Potrivit altui principiu al Bagua, Nordul este amplasamentul tronului lui Shang Di,

            Zeul Unic Suprem.

 

            Surprinzător, Sf. Scriptură amplasează de asemenea poziţia lui Dumnezeu la Nord:

 

            Căci sprijinul nu vine nici din est, nici din vest, nici din sud. Dar Dumnezeu este

            judecătorul.” (Psalmii 75: 6-7 – prin urmare, Dumnezeu este la Nord).

 

            Tu care ziceai în cugetul tău: ”Ridica-mă-voi spre ceruri şi mai presus de stelele

            Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilţul meu; În muntele cel sfânt voi pune sălaşul

            meu, în fundurile laturei celei de miazănoapte.” (Isaia 14:13)

 

            Forme şi hotare benefice

 

            Bagua are, de asemenea, o formă pătrată, care este considerată ca benefică în Feng

            Shui. Sf. Scriptură confirmă caracterul benefic al formei pătrate, pentru încintele sacre:

 

            Şi cetatea este în patru colţuri şi lungimea ei este tot atâta cât şi lăţimea. Şi a măsurat

            cetatea cu trestia: douăsprezece mii de stadii. Lungimea şi lărgimea ei sunt

            deopotrivă. (Apocalipsa 21: 16).

 

            Din el va merge la locaşul sfânt o bucată în patru colţuri de cinci sute de coţi pe cinci

            sute de coţi.. (Iezechiel 45:2).

            Baze biblice pentru caracterul benefic al formei pătrate în Feng Shui.

 

            Forma benefică  este delimitată de o incintă sacră asociată cu cele 12 semne

            zodiacale:

 

            Poţi tu să legi cataramele Pleiadelor sau să deznozi lanţurile Orionului? Poţi tu să

            scoţi la vreme cununa Zodiacului şi vei fi tu cârmaci Carului Mare şi Stelelor lui?

            (Iov 38: 31-32).

            Baze biblice pentru cele Feng Shui-ul celor 12 semne zodiacale care formează semnele

            de hotar ale incintei sacre.

 

            Cetatea cea sfântă, Ierusalimul... avea zid mare şi înalt şi avea douăsprezece porţi, iar

            la porţi doisprezece îngeri şi nume scrise deasupra, care sunt numele celor

            douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel (Apocalipsa 21: 10-12).

            Bazele biblice ale Feng-Shui-ului celor 12 semne zodiacale care formează semnele de

            hotar ale incintei sacre.

 

            Este foarte dificil să înţelegem cum au putut ignora creştinii astrologia, când Sf.

            Scriptură se referă de atâtea ori la cele 12 semne zodiacale:

 

            Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub

            picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele (Apocalipsa12:1).

 

            Zone  considerate de Feng Shui de rău augur

 

            În contrast cu orientarea benefică spre Sud, în Feng Shui sunt enumerate diverse

            caracteristici de rău augur. La rândul ei, Sf. Scriptură confirmă unele dintre

            caracteristicile de rău augur din Feng Shui:

 

            Locuinţa morţilor, pântecele sterp, pământul care nu e sătul de apă şi focul care nu

            zice niciodată: ”Destul!” (Proverbe 30:16).

            Baze biblice pentru zonele Feng Shui de rău augur

 

            Pământurile sterpe sunt de rău augur în Feng Shui. După cum arată pasajul anterior,

            zonele care nu reţin apa şi din care ea dispare prea repede sunt considerate de rău

            augur în Feng Shui. Pământul sterp şi fără arbori este blestemat:

 

            blestemat va fi pământul pentru tine; cu osteneală să te hrăneşti din el în toate zilele

            vieţii tale; Spini şi pălămidă îţi va rodi el şi te vei hrăni cu iarba câmpului; în

            sudoarea feţei tale îţi vei mânca pâinea...(Facerea 3: 17-18)

            Descriere biblică a ţinutului sterp din afara Grădinii Edenului.

 

            În Feng Shui, Nord-Estul este direcţia cea mai nocivă. Ea este privită în Feng Shui ca

            o cale de acces între Pământ şi lumea cealaltă, fiind poreclită Kuei Meng, sau ”Poarta

            Demonului.”

 

            Există un pasaj obscur care face aluzie la această direcţie interzisă – Calea de Acces

            Nord-Estică:

 

            Şi izgonind pe Adam, a aşezat la răsăritul grădinii Edenului heruvimi şi sabie de

            flacără, ca să păzească drumul către pomul vieţii. (Facerea 3:24)

            Descriere biblică a ”Porţii Demonului” din Feng Shui.

 

Pasajul biblic anterior sugerează că un asemenea portal între lumea Omului şi ”Grădina Edenului” de la începuturi ar fi înspre est. Însă astronomia modernă a descoperit dovezi că în jurul anului 2400 î. Ch., Pământul s-a înclinat spre Nord-Vest. Deci, vechiul Est ar corespunde direcţiei N-E din prezent.

 

Sf. Scriptură descrie un heruvim care păzeşte intrarea Grădinii Edenului undeva la Răsărit de ea. Asta s-a întâmplat înainte ca Pământul să se încline spre N-E. Astfel,  vechea intrare spre ”Grădina Edenului” s-a mutat acum spre N-E, spre ”Kuei Meng” sau ”Poarta Demonului” din Feng Shui...

 

Stonehenge, cei mai faimoşi megaliţi

 

Structura megalitică circulară de la Stonhenge are intrarea principală orientată către N-E. La Solstiţiul de Vară, razele soarelui pătrund direct dinspre N-E prin această intrare. Regăsim această caracteristică şi la alte structuri megalitice circulare.

 

Feng Shui a observat că anumite forme naturale sunt de rău augur, Relieful abrupt şi râurile care curg în linie dreaptă sunt asociate cu faliile pe unde se strecoară ionii pozitivi radioactivi. Sf. Scriptură asociază de asemenea faliile subterane cu emanaţiile periculoase:

 

Şi a trâmbiţat al cincilea înger şi am văzut o stea căzută din cer pe pământ şi i s-a dat cheia fântânii adâncului. Şi a deschis fântâna adâncului şi fum s-a ridicat din fântână ca fumul unui cuptor mare şi soarele şi văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Şi din fum au ieşit lăcuste pe pământ şi li s-a dat lor putere precum au putere scorpiile pământului. (Apocalipsa 9: 1-3)

Recunoaştere biblică a faptului că faliile au emanaţii periculoase

 

ACTIVITĂŢI FENG SHUI DE BUN AUGUR ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ

 

Protecţie Feng Shui pentru intrare

 

Protecţia acordată intrărilor principale este probabil cea mai uşor remarcabilă activitate asociată cu Feng Shui. Se consideră că răul încearcă să pătrunde în incintă prin locul de intrare, deci intrarea trebuie protejată.

 

Cel mai vechi Pailou din China: Wuhan. Clădirile chinezeşti au deseori aceste trei arcade ”pailou” despre care se presupune că protejează intrările. Regăsim aceste funcţiuni la coloanele gemene Jachin şi Boaz din Templul lui Solomon,  despre care se presupunea că păzesc intrarea în Rai.

 

Dragonii dublii sunt nişte simboluri protectoare pentru intrări, folosiţi ca semne pe uşi la intrarea pricipală în scop de protecţie.

 

Feng Shui-ul chinezesc consideră că trebuie să plasăm obiecte roşii la uşi pentru a îndepărta periculosul Animal Nien (Nien = An). Acest Animal Nien apare în perioada Anului Nou şi atacă domiciliul, dacă nu este contracarat printr-o ţesătură sau o printr-o hârtie roşie – în antichitate, în acest scop era folosit sânge. Sf. Scriptură confirmă o perspectivă similară, vorbind despre Paştele Evreiesc, când era folosit sângele mielului pentru a contracara răul.

 

Creştinii nu realizează, poate, întreaga semnificaţie a uşii în Sf. Scriptură – ea a fost locul protejat cu cea mai mare grijă în timpul Paştelui Evreiesc:

 

Luna aceasta să vă fie începutul lunilor; să vă fie întâia dintre lunile anului... Să-l ţineţi (mielul) până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia.....să-l junghie către seară. Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi uşorii şi pragul cel de sus al uşii casei unde au să-l mănânce... În noaptea aceea voi trece peste pământul Egiptului şi voi lovi pe tot întâiul născut în pământul Egiptului... voi vedea sângele şi vă voi ocoli şi nu va fi între voi rană omorâtoare... (Ieşirea 12:2, 6-7, 12-13)

Feng Shui Biblic al uşii

 

Sf. Scriptură consfinţeşte şi alte sisteme de protecţie-binecuvântare ce trebuie plasate la usă:

 

Puneţi dar aceste cuvinte în inima voastră şi în sufletul vostru; legaţi-le ca semn la mâna voastră, şi să le aveţi ca pe o tăbliţă pe fruntea voastră. Să învăţaţi acestea şi pe fiii voştri, grăind de ele când şedeţi acasă şi când mergeţi pe cale, când vă culcaţi şi când vă sculaţi. Să le scrieţi pe uşorii caselor voastre şi pe porţile voastre: Ca zilele voastre şi zilele copiilor voştri pe acest pământ bun, pentru care Domnul S-a jurat părinţilor voştri, să fie atât de multe, câte vor fi zilele cerului deasupra pământului. (Deuteronomul 11: 18-21)

Feng Shui biblic al uşii

 

Aceste pasaje confirmă concepţia universală potrivit căreia răul va pătrunde pe la intrare.

 

Iar de nu faci bine, păcatul bate la uşă. (Facerea 4:7)

 

Pentru a proteja intrarea, Feng Shui-ul chinezesc recomandă de asemenea construirea unor pai-lou (porţi arcuite) în faţa intrării. În Biblie, un echivalent sofisticat al acestor pai-lou (porţi arcuite) este reprezentat de coloanele gemene Jachin-Boaz din faţa porţii Templului lui Solomon:

 

A turnat pentru pridvor doi stâlpi de aramă, fiecare stâlp de optsprezece coţi înălţime, şi rotundul fiecărui stâlp era cât putea să-l cuprindă o sfoară de doisprezece coţi.Grosimea era de patru degete, iar pe dinăuntru era gol.

Şi pentru pus în capetele stâlpilor, a făcut două coroane, turnate din aramă; înălţimea unei coroane era de cinci coţi şi înălţimea celeilalte coroane de cinci coţi.

Şi pentru acoperit coroanele care erau în capetele stâlpilor, a făcut el două reţele, lucrate împletit, şnururi în formă de lanţuri: şapte la o coroană şi şapte la cealaltă coroană.

Şi când a făcut stâlpii, a făcut şi două şiruri de rodii de aramă, atârnate împrejur pe marginea reţelelor, ca să împodobească coroana ce era pe vârful stâlpului; la fel a făcut şi celeilalte coroane de la celălalt stâlp.

Coroanele din capetele stâlpilor de la pridvor erau făcute în forma cupei florii de crin, de patru coţi la gură.  

Şi la coroanele de la amândoi stâlpii erau sus, la încheietura lor, în dreptul marginii reţelei, rodii de aramă; şi şirurile de rodii dimprejur la fiecare coroană erau de câte două sute de rodii.

Şi a aşezat stâlpii la pridvorul templului, punând un stâlp în partea din dreapta şi dându-i numele Iachin; şi pe celălalt stâlp în partea stângă, dându-i numele Booz.

Şi pe capul stâlpilor a pus coroanele, făcute în forma cupei florii de crin; Aşa s-a sfârşit lucrul stâlpilor. (III Regi 7: 15-22).

Iachin = ”El va întemeia”, Booz = ”În el este putere”

 

Coloanele gemene Iachin şi Booz

Templul lui Solomon

Iachin şi Booz erau două coloane de sine stătătoare (free standing) în faţa intrării principale a Templului lui Solomon. Se presupunea că ele păzeau intrarea în Rai.

 

 

 

Coloanele gemene Iachin şi Booz în Cărţile de Tarot

Coloanele gemene se găseau şi în simbolismul babilonian.

 

După afirmaţiile lui Pennick (1979 p.65-66), Iachin şi Booz reprezentau coloanele fixe care sprijineau cerul şi Porţile Zorilor, fiind în acelaşi timp porţi de acces spre lumea infernală, ceea ce făcea imposibilă intrarea voluntară a demonilor şi fantomelor în această lume. Mai precis, ca şi în cazul acelor pai-lou din Feng Shui, coloanele gemene Iachin şi Booz erau un sistem de protecţie a intrării, cu rolul de a împiedica pătrunderea răului în incintă.

În acest moment, autorul ar dori să precizeze că instrumentele chinezeşti de protecţie a uşilor includ adesea obiecte din aramă, precum oglinzi şi monezi din aramă. Remarcaţi că stâlpii Iachin şi Booz erau făcuţi din alamă, un metal ce are la bază arama.

 

Sf. Scriptură descrie o sumă de obiecte asociate cu uşa sau poarta. Zona din jurul uşii sau porţii era scena unor miracole nemaipomenite, demonstrând cât de importantă era zona de intrare. Ea este locul privilegiat de primire a binecuvântărilor divine.

 

De accea te voi binecuvânta cu binecuvântarea Mea şi voi înmulţi foarte neamul tău, ca să fie ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării şi va stăpâni neamul tău porţile duşmanilor săi;

Şi se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului... (Facerea 22: 17-18).

 

Protecţie Feng Shui pentru partea din spate

 

Protecţia intrării se poate consolida şi prin protecţia părţii din spate. În partea din spate trebuie să existe întotdeauna un munte cu vegetaţie pentru a proteja casa.

 

Pasajele citate anterior privitoare la preferinţa pentru versanţii sudici în alegerea locaţiei pentru o construcţie sugerează deja existenţa unor munţi protectori la Nord. Iată un alt pasaj:

 

Eu sunt narcisul din Sharon, crinul de prin vâlcele... Fântâna grădinilor, izvor de apă vie, pârâuri din Liban.” (Cântarea Cântărilor 2:1, 4:15).

Baze biblice pentru prezenţa protectoare a muntelui la Nord

 

Examinaţi din nou harta Palestinei. Veţi descoperi că Sharon era un loc amplasat la sud de munţii Libanului.

 

Feng Shui consideră că prezenţa munţilor la nord este de bun augur, protejând casa împotriva vânturilor dinspre nord. Sf. Scriptură are o perspectivă similară:

 

Şi iată că un vânt puternic s-a stârnit dinspre pustie şi a izbit în cele patru colţuri ale casei (Iov 1:19)

 

Vântul suflă către miazăzi, vântul se întoarce către miazănoapte; şi făcând roate-roate, el trece neîncetat prin cercurile sale (Ecleziastul 1:6)

 

Protecţia Feng Shui înăuntrul locuinţei

 

Un procedeu Feng Shui folosit cu predilecţie pentru binecuvântarea incintei este construirea unui mic bazin sau a unui lac, în special unul cu lotuşi. Bazinul trebuie amplasat într-unul dintre locurile importante ale casei, mai ales în partea anterioară sau în centrul incintei.

 

Sf. Scriptură spune că la intrarea în Templul lui Solomon se afla un bazin cu apă cu lotuşi artificiali, după câte se pare ca o amintire a bazinului cu lotuşi din Grădina Edenului:

 

A mai făcut o mare turnată din aramă, de zece coţi de la o margine a ei până la cealaltă margine.....

Aceasta era aşezată pe doisprezece boi de aramă, din care: trei priveau spre miazănoapte, trei spre apus, trei spre miazăzi şi trei spre răsărit...

Grosimea pereţilor ei era de un lat de mână; şi marginile ei, făcute ca marginile potirului, semănau cu floarea de crin îmbobocit...(III Regi 7:23-26).

 

LOCAŢIA DE BUN AUGUR (CONFORM FENG SHUI) ÎN SF. SCRIPTURĂ

 

Feng Shui vorbeşte mereu despre locul benefic cunoscut ca hsueh sau ”Vizuina Dragonului”. Acesta este situat în mijlocul zonei împrejmuite de munţi din trei părţi (la Nord, Est şi Vest), fiind deschis Soarelui numai în partea de Sud. El este întotdeauna o zonă verde, hrănită de apele care curg lin dinspre Vest spre Est, în partea sudică a locaţiei.

 

Oamenii pot asocia instinctiv un asemenea loc minunat cu ”Grădina Edenului.” În alte culturi, el este numit ”Câmpiile elizee”, ”Shangri-Lah” sau Mehameru.

 

Sf. Scriptură se referă de multe ori la ”Grădina Edenului”. Unele pasaje au fost citate anterior; există şi altele:

 

Vlăstarele tale clădesc un paradis de rodii cu fructe dulci şi minunate, având pe margini arbuşti care revarsă miresme:

Nard, şofran şi scorţişoară cu trestie mirositoare, cu felurime de copaci, ce tămâie lăcrimează, cu mirt şi cu aloe şi cu arbuşti mirositori.

În grădină-i o fântână, un izvor de apă vie şi pâraie din Liban. (Cântarea Cântărilor 4: 13-15)

O descriere a unei grădini Feng Shui arhetipale.

Liban = ”muntele zăpezilor albe” situat la nord est de Ierusalim

 

Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit. (Psalmul 22 1-2).

Grădină Feng Shui biblică.

 

CONCLUZIE

 

Sf. Scriptură susţine principiile Feng Shui şi astrologia. Autorul nu este surprins că Sf. Scriptură conţine atât de multe pasaje în care principiile Feng Shui apar într-o lumină favorabilă, deoarece ştim că principiile Feng Shui nu au apărut prin miracol, ci au cauze şi explicaţii ştiinţifice, neputând să contrazică Sf. Scriptură.

 

Sf. Scriptură conţine de asemenea pasaje interesante ce se referă la fenomene geografice şi astronomice. Cu toate acestea, autorul a fost surprins să constate că pasajele biblice care confirmă principiile Feng Shui compun aproximativ 5% din întregul corpus de texte al Sf. Scripturi, în afară de cele ce se referă la fenomene geografice sau astronomice.

 

Acest tip de asociere nu este unic, căci similitudini precum cele dintre chinezi şi Biblie se regăsesc în alte culturi străvechi, care, la rându-le, confirmă principiile Feng Shui, inclusiv geomanţia europeană. Principiile divine ale Feng Shui şi ale geomanţiei s-au bucurat de o recunoaştere universală înainte de anul 2000 î. Ch. şi au continuat să influenţeze discret culturi aflate pretutindeni pe glob.

 

Este limpede că mulţi creştini nu au recurs niciodată la o cercetare minuţioasă a Bibliei. Autorul a avut ocazia să constate direct că până şi fruntaşi şi propovăduitori creştini nu au cercetat cu adevărat Sf. Scriptură şi, în consecinţă, au o înţelegere superficială a ei. Această situaţie este cât se poate de nefericită, căci mulţi creştini încearcă să comenteze pe marginea anumitor subiecte care îi depăşesc, de unde percepţia nefavorabilă asupra Feng Shui şi a astrologiei, o percepţie întrutotul neinspirată.

 

Descoperirile care demostrează caracterul ştiinţific al Feng Shui se aseamănă cu descoperirile lui Galileo şi Copernic. Prost informaţi şi părtinitori, conducătorii creştini din Evul mediu au condamnat descoperirile lui Galileo şi Copernic ca eretice.

 

Biblia ne avertizează să nu-l respingem pe Avraam

 

Să ne amintim că marele patriarh care se află şi la originea religiei creştine, era un maestru în astrologie.

 

Sursele ebraice (Midrash) afirmau că Terah, tatăl lui Avraam, era astrolog, iar atât Midrash, cât şi Talmudul, spun că Avraam purta pe piept un imens tabel astrologic. În fiecare dimineaţă, regi de la Răsărit şi de la Apus veneau la el, cerându-i sfatul. (Joel 1977. p. 150-158)

 

Comentariile îl asociau pe Avraam cu anumite principii Feng Shui. Este foarte probabil ca Feng Shui-ul biblic să-şi aibă originea în Avraam.

 

Credinţa creştină  a pornit de la promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avraam:

 

Făgăduinţele au fost rostite lui Avraam şi urmaşului său. Nu zice: ”şi urmaşilor” – ca de mai mulţi, - ci ca de unul singur: ”Şi Urmaşului tău”, care este Hristos... (Galateni 3:16).

 

Să ştiţi, deci, că cei ce sunt din credinţă, aceştia sunt fii ai lui Avraam... (Galateni 3:7).

 

Iar dacă voi sunteţi ai lui Hristos, sunteţi deci urmaşii lui Avraam, moştenitori după făgăduinţă... (Galateni 3:29).

 

Dacă creştinii resping astrologia lui Avraam, cum pot ei să fie copiii lui Avraam? Suntem, deci, întrutotul îndreptăţiţi să punem sub semnul îndoielii calitatea de creştini a unor oameni cu o asemenea cunoaştere superficială a Sf. Scripturi şi a aleşilor lui Dumnezeu despre care se vorbeşte acolo.

 

Fiind prost informaţi, mulţi creştini cad pradă unei perspective înşelătoare în legătură cu astrologia şi cu ştiinţa geomanţiei, sau Feng Shui. Ei sunt la fel de ignoranţi ca şi cei care transformă Feng Shui într-o colecţie de superstiţii. Ei au repetat papagaliceşte cele spuse de conducătorii lor ce i-au indus în eroare, sfârşind prin a eticheta ca demonice multe cunoştinţe date de Dumnezeu.

 

Domnul nostru Iisus Hristos i-ar condamna pe cei ce etichetează învăţăturile lui Dumnezeu ca demonice:

 

Şi astfel desfiinţaţi cuvântul lui Dumnezeu cu datina voastră, pe care singuri aţi dat-o. şi faceţi multe asemănătoare cu acestea... (Marcu 7: 13).

 

 Mulţumesc pentru traducere şi consiliere pe probleme biblice prietenului meu Marian Stan.

 

 

 

 

joomla template